Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Βασικό αντικείμενο του τμήματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

Συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing και δημοσιότητας

Η εταιρεία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τους τομείς του marketing – communication και της δημοσιότητας - διαφήμισης

Μελέτες

Το εν λόγω τμήμα ασχολείται με μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την διαχείριση των ενεργειακών πόρων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων

Ευρωπαϊκά προγραμμάτα και Προγράμματα Δημοσίου

Ανάλυση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων φορέων