Skip to main content

Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε.

Υπηρεσίες Συμβούλων και  Πληροφορικής

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε θέματα που αφορούν την βελτίωση καθημερινότητας των ανθρώπων, παρέχοντας τις πλέον αξιοποιήσιμες τεχνολογίες αιχμής αλλά ταυτόχροντα λειτουργώντας με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Τα έργα βιώσιμης ανάπτυξης βασίζονται σε αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές, εξασφαλίζοντας οικονιμική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή που οδηγούν σε αυξανόμενα και διατηρήσιμα επίπεδα ευημερίας.

Μάθετε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας εξειδικευμένη γνώση και λύσεις σε απαιτητικά προβλήματα, αλλά και προτάσεις αύξησης της αποτελεσματικότητας.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε έργα διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας.

Μάθετε περισσότερα

Ενέργεια

Τα έργα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας στοχεύουν στη μείωση κόστους λειτουργίας, διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.

Μάθετε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής

Παρέχουμε έναν ευρύ κύκλο υπηρεσιών πληροφορικής, χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες και αποδοτικές τεχνολογίες που υποστηρίζουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης και υλοποίησης, από την αρχική ιδέα έως το τελικό προϊόν.

Μάθετε περισσότερα

Κυκλική Οικονομία

Τα έργα κυκλικής οικονομίας αποσκοπούν στην αύξηση αποδοτικότητας των πρώτων υλών, αυξάνοντας την χρονική διάρκεια χρήσης τους και προσφέροντας λύσεις επαναχρησιμοποίησης με τρόπο φυλικό προς το περιβάλλον.

Χωρικός Σχεδιασμός

Τα έργα χωρικού σχεδιασμού ασχολούνται με τον σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση του χώρου και των ανθρώπικων δραστηριοτήτων, αποτελώντας τον βασικό άξονα για τη βιώσιμη αλλά και ισόρροπη ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα

Τουρισμός

Βασικός σκοπός των δράσεων είναι η ενίσχυση του τοπικού τουρισμού, δημιουργώντας μια μοναδική τουριστική ταυτότητα βασισμένη στα πολιτιστικά αλλά και περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Πολιτισμός

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα βαθιά αναπτυξιακό εργαλείο, με προστιθέμενα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες καθώς τα αντίστοιχα έργα προβάλουν και αναδεικνύουν περιοχές πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς.

Μάθετε περισσότερα

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η εταιρεία μας παρέχει τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, συμμόρφωσης βάση των κανονισμών GDPR, όπως επίσης υποστήριξη έργων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Μάθετε περισσότερα

Όραμα μας η βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με σεβασμό στο περιβάλλον

ΕΣΠΑ

Αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί της ουσίας είναι κρατικές επιχορηγήσεις που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της χώρας.

Μάθετε περισσότερα

Ταμείο Ανάκαμψης

Είναι ένας θεμελιώδης οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός, που επιδρά στην οικονομική δραστηριότητα, αλλά και στις τεχνολογίες, τις συμπεριφορές και τους θεσμούς. Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ.

Μάθετε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος

Συνιστά το βασικό αναπτυξιακό και επενδυτικό εργαλείο της χώρας, και στοχεύει στην επίτευξη ολοκληρωμένης και συστηματικής παρέμβασης στο σύνολο των κλάδων και τομέων της οικονομίας, με ορατά οφέλη στο οικονομικό πεδίο, την περιφερειακή σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους.

Μάθετε περισσότερα

Η εταιρία μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση προς τους πελάτες σχετικά με τα κρατικά προγράμματα ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό Νόμο και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Everyday Services

Υπηρεσίες
Μικροπιστώσεων

Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών & Τηλεόρασης

Σε συνεργασία με NOVA, VODAFONE & COSMOTE, προσφέρουμε στους πελάτες μας πρόσβαση σε προγράμματα συνδρομητικής τηλεόρασης, αλλά και προνομιακά προγράμματα κινητής και σταθερής τηλεφωνίας για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.

Διατραπεζικές Μεσολαβήσεις | Παροχή Στεγαστικών & Επιχειρηματικών Δανείων

Φροντίζουμε για την άμεση επικοινωνία με εξειδικευμένους συμβούλους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες λήψης τραπεζικών δανείων μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ή EUROBANK, χωρίς την ταλαιπωρία συχνών επισκέψεων στα τραπεζικά καταστήματα.

Υπηρεσίες Ενέργειας Ρεύματος και Φυσικού Αερίου

Σε συνεργασία με NRG, ΗΡΩΝ, PROTERGIA, ΖΕΝΙΘ, ELPEDISON & VOLTON, παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις ενέργειας και προτείνουμε την καλύτερη λύση σε προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου, για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση.

Εξόφληση Λογαριασμών μέσω Εθνικής Τράπεζας

Σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης κάθε είδους λογαριασμού σε διευρυμένο ωράριο (συγκριτικά με τα τραπεζικά καταστήματα) και χωρίς επιπλέον κόστος για τον πελάτη.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ Ιδιωτικού τομέα

Τα έργα μας

Filter

Δες όλα τα έργα μας

Ανθρώπινο Δυναμικό

Διευθύνων Σύμβουλος - Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αθανάσιος
Κουλουτμπάνης

Ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα και αποτελεί βασικός μέτοχος των ελληνικών εταιρειών Λύσεις ευφυών πόλεων ΑΕ, Noveltech ΙΚΕ, Home Automation and more private Company ΙΚΕ. Είναι ηλεκτρονικός μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής και του clinical management. Διαθέτει 15έτη επαγγελματική εμπειρία και έχει εργαστεί σε έργα τεχνικής υποστήριξης φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως επικεφαλής των ομάδων έργου στο χώρο της πληροφορικής, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας. Από το Δεκέμβριο του 2017 είναι Γ’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και τον Ιούνιο του 2020 εξελέγει πρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.).

thanosk@comncom.gr

Γενικός Διευθυντής

Χρήστος Λιμνιός

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Συγκοινωνιολόγος MSc.

Ο Χρήστος Λιμνιός είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Διαθέτει 10ετή επαγγελματική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αστική κινητικότητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια και τα logistics. Tα τελευταία 6 χρόνια ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη φορέων του δημοσίου τομέα στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας και προσβασιμότητας, χωρικού σχεδιασμού και ολοκλήρωσης εφαρμογής του σχεδίου πόλης των δήμων, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης θερμοκοιτίδων, προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των σχεδίων χωροθέτησης των κατά τόπων σταθμών φόρτισης, εκπόνησης σχεδίων δράσεων στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, ενώ τέλος στον τομέας της ενέργειας ασχολείται με την ανάπτυξη κλιματικών συμφώνων για τις πόλεις (CLIMATE CITY CONTRACT).

Τέλος τα τελευταία δύο χρόνια με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων του στον τομέα της διοίκησης και πώλησης, έχει λάβει πιστοποίηση στην Οργάνωση και Διαχείριση Έργων παρακολουθώντας επιτυχώς το πρόγραμμα ‘Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας’ με δικαιούχο τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και ΚΩΔ. ΟΠΣ 5047778, ενώ τέλος πιστοποιήθηκε ως Ειδικός Digital Marketing & Branding παρακολουθώντας επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της πράξης ‘Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας’, με δικαιούχο την ΕΥ Διαχείρισης & Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας του Πολίτη (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) και ΚΩΔ. ΟΠΣ 5131912.

climnios@comncom.gr

Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών

Γιάννης Πατσιαβάς

O Γιάννης Πατσιαβάς είναι κάτοχος Diploma in Marketing του International Center Of Business Studies .

Έχει 20 έτη επαγγελματική εμπειρία σε διάφορους κλάδους χονδρικής και λιανικής τόσο σε τμήματα πωλήσεων direct , indirect Πολυεθνικών και εγχώριων εταιρειών όσο και σε τμήματα Logistics . ΟΙ εταιρείες των οποίων αποτέλεσε στέλεχος κινούνται σε ένα σημαντικό εύρος δραστηριοτήτων  παροχής υπηρεσιών  και καταναλωτικών προϊόντων .

Καθόλη την διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητάς του συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα στα πλαίσια των εκάστοτε αρμοδιοτήτων του.

Με την εμπειρία και την ορθολογιστική κρίση του, τόσο σε τμήματα πωλήσεων τόσο και σε τμήματα εσωτερικής λειτουργίας κατάφερε να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη, στον σχεδιασμό προτεραιοτήτων και επιτυχή τρόπο λειτουργίας τους.

patsiavas@comncom.gr

EU Officer

Ιωάννης
Χατζηκώστας

Ο Ιωάννης Χατζηκώστας είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Kingston University και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA. Διαθέτει 10έτη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ανάπτυξη προτάσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή καλών πρακτικών και επίλυση κοινών προβλημάτων, στη διαχείριση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη μελετών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

y.chatzikostas@comncom.gr

Στέλεχος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού - Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ραφαήλ Μακρινάκης

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Ο Ραφαήλ Μακρινάκης είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και έχει ολοκληρώσει επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στα Ενεργειακά Συστήματα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Διαθέτει τέσσερα χρόνια επαγγελματική εμπειρία και έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση έργων του ευρύτερου δημόσιου φορέα. Η εμπειρία του περιλαμβάνει τη συμμετοχή του σε έργα Κτηματολογίου, την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.), την ανάλυση αστικής προσβασιμότητας με γνώμονα την αστική προσβασιμότητα μέσω Σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), την εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) και πράξεων εφαρμογής. Ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη φορέων στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ενέργειας, χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Τέλος έχει λάβει πιστοποίηση στην ψηφιακή δυσδιάστατης σχεδίαση με δικαιούχο την VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES.

makrinakis@comncom.gr

Στέλεχος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού - Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χράντα Αικατερίνη

Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Διαχείριση έργων, Συγκοινωνιακός & Χωρικός Σχεδιασμός M.Sc.

Η Αικατερίνη-Παναγιώτα Χράντα είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), απόφοιτη του δια τμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διαχείριση Έργων, Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενώ από το 2023 είναι Υποψήφια Διδάκτορας του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτορική της διατριβή εστιάζει στην κοινωνική συμπερίληψη συγκεκριμένης μερίδας πληθυσμού στον σχεδιασμό και στα συστήματα αξιολόγησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Από το 2020, έχει συμμετάσχει σε αρκετά Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του εκάστοτε Δήμου, ενώ ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό και στην υλοποίηση ΣΒΑΚ. Διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση και οργάνωση ευρωπαϊκών έργων, καθώς έχει συμμετάσχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Interreg Europe, ως μέλος της συντονιστικής ομάδας σε έργα σχετικά με την κινητικότητα αλλά και τον τουρισμό. Επιπλέον, διετέλεσε υπεύθυνη του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Κινητικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια σχολείων αναφορικά με την οδική ασφάλεια. Από το 2022, ασχολείται ενεργά με τα Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) και τα Επιχειρησιακά σχέδια για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ).

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ημερίδων και συνεδρίων, είτε ως εισηγητής είτε ως μέλος του ακρωτηρίου, διαθέτει πιστοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «2D-3D Σχεδίαση με AutoCAD» και γνώσεις πάνω σε εξειδικευμένα προγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού (Python).

chranta@comncom.gr

Στέλεχος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού – Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολυξένη Καραπαναγιωτίδου

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων M.Sc.

Η Ξένια Καραπαναγιωτίδου είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο αντικείμενο «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» με ειδίκευση στις Εκπαιδευτικές Πολιτικές για την Κλιματική Κρίση και το Περιβάλλον. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα που εμπίπτουν στην περιβαλλοντική διαχείριση και στον χωρικό σχεδιασμό και ειδικότερα στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε αυτόν. Από το 2019 που της χορηγήθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος, έχει συμμετάσχει σε πλήθος μελετών περιβαλλοντικού, πολεοδομικού και ενεργειακού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα σε Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (συμπεριλαμβανόμενων της ανανέωσης και της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων), Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας, Επιχειρησιακά Σχέδια για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, Μελέτες Ίδρυσης Ενεργειακών Κοινοτήτων, Σχέδια Μείωσης Εκπομπών, Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Παράλληλα, έχει εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

 

karapanagiotidou@comncom.gr

Στέλεχος Τομέα Αστικής Ανθεκτικότητας

Αναστάσιος Παπαθανασίου

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη & Αγορά Ακινήτων MSc.

Ο Αναστάσιος Παπαθανασίου είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων» του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διαθέτει 3ετή επαγγελματική εμπειρία. Έχει εργαστεί σε μελετητική εταιρεία συμμετέχοντας μεταξύ άλλων σε έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με την διαχείριση έργων μεγάλης κλίμακας, την αστική κινητικότητα και τις δημόσιες συγκοινωνίες, απασχολούμενος στον τομέα των τοπογραφικών εργασιών και των κυκλοφοριακών μετρήσεων. Ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη φορέων στην εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αστικής προσβασιμότητας, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς επίσης έχει διατελέσει μέλος της ομάδας έργου στην σύνταξη κλιματικού συμφώνου του Δήμου Τρικκαίων.

papathanasiou@comncom.gr

Στέλεχος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού - Βιώσιμης Ανάπτυξης

Φωκυλίδης Ιωάννης

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης

Συγκοινωνιολόγος MSc.

Ο Γιάννης Φωκυλίδης είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στον Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών καθώς και στην Πληροφορική και Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διαθέτει 15ετή και πλέον γενική εμπειρία στον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό. Κύριοι τομείς ενασχόλησής του αποτελούν η βιώσιμη αστική κινητικότητα, ο χωρικός σχεδιασμός και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS) στις δημόσιες αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Έχει σημαντική επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή μελετών στρατηγικού σχεδιασμού, σχεδίων ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης και μελετών υλοποίησης του Κτηματολογίου σε πολλούς δήμους της Χώρας. Επιπλέον ειδικεύεται στη συλλογή και διαχείριση δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις Κατηγορίες 01 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες) και 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες). Για χρόνια εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας στη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα με σκοπό την ενίσχυσή τους από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

fokilidis@comncom.gr

Στέλεχος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού - Βιώσιμης Ανάπτυξης

Χρύσα Κονταξή

Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφ. Ανάπτυξης

Συγκοινωνιακά και Γεωπληροφοριακά Συστήματα MSc.

Η Χρύσα Κονταξή απέκτησε το δίπλωμα της στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό και την Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας το 2016. Ειδικεύτηκε περαιτέρω, ολοκληρώνοντας διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Μεταφορές και τα Γεωπληροφορικά Συστήματα από το Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (KTH) το 2020. Διαθέτει 4ετή επαγγελματική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η επάρκειά της ως επαγγελματίας στο χώρο του αστικού σχεδιασμού και των μεταφορών διαφαίνεται από μια συνεκτική σειρά δεξιοτήτων σε διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες. Έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην Ιρλανδία συμμετέχοντας σε σημαντικά επενδυτικά προγράμματα για την ανάπτυξη και βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών (BusConnects Dublin & MetroLink). Επίσης, έχει συμμετάσχει στo ευρωπαϊκό ερευνητικό/αναπτυξιακό έργο που αφορούσε στην βελτίωση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών (FR8HUB). Συμβάλλει ενεργά στην τεχνική υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα και στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρικού σχεδιασμού, ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης και ενέργειας. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

kontaxi@comncom.gr

Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη

Κική Χατζηγερακούδη

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Διακυβέρνηση M.Sc.

Η Κική Χατζηγερακούδη είναι πτυχιούχος του τμήματος Εφαρμογών ξένων γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Ηπείρου, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διακυβέρνησης της σχολής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ.. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στον κλάδο της λιανικής πώλησης, εργαζόμενη σε θέσεις ευθύνης ως supervisor και store manager σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Έχει παρακολουθήσει και λάνει πιστοποίηση στα προγράμματα ΄Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας΄, ΄Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων στον τομέα Οικονομίας/Διοίκησης΄ , ‘Leadership Skills’ και ΄Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής παρουσίας /Social Media Marketing. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Eurodesk/ Nέα Γενιά σε Δράση.

chatzigerakoudi@comncom.gr

Είπαν για εμάς

Άψογη συνεργασία, συνεπή χρονοδιαγράμματα.

Δήμος Ορεστιάδας

Γνώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα και άμεση υποστήριξη.

Δήμος Βόλβης

Γρήγορη υλοποίηση έργων, αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την υλοποίηση των έργων.

Δήμος Αμαρουσίου

Πιστοποιήσεις

Μέλος των