Στόχος του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι η προώθηση του χωρικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, μέσω της καταγραφής της θεσμοθετημένης κατάστασης και του εντοπισμού των χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 8 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: