Αντικείμενο του έργου είναι αρχικά η καταγραφή και παρουσίαση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης του Δήμου, η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τέλος η υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στην σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 10 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: