Στόχος του έργου Σ.Α.Π. αποτελεί ο προσδιορισμός των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών στο εσωτερικό συγκεκριμένων γραμμικών διαδρομών εντός αστικού ιστού, ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.

Αντίστοιχα στόχος του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.Χ είναι η προώθηση του χωρικού σχεδιασμού, η ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, μέσω της καταγραφής της θεσμοθετημένης κατάστασης και του εντοπισμού των χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 8 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: