Στα πλαίσια της σύμβασης η εταιρεία μας ανέλαβε την υποστήριξη του δήμου στον προγραμματισμό και την εκτέλεση πρωτοβουλιών για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και τη δημιουργία κουλτούρας για την ανακύκλωση.

Αρχικά εκπονήθηκε ένα πολυδιάστατο σχέδιο δράσης για το δήμο με οδηγίες για την προώθηση της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Παράλληλα η εταιρεία μας προχώρησε στο σχεδιασμό και στην παραγωγή έντυπου ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού σχετικό με το αντικείμενο του έργου με ομάδας στόχους τόσο το ευρύ κοινό όσο και τα παιδιά με διαφορετική ανά περίπτωση προσέγγιση.

Επιπλέον, με σκοπό την συστηματική παρουσίαση του έργου και των επιμέρους δράσεων του, δημιουργήθηκε τηλεοπτικό σποτ το οποίο προβλήθηκε σε τοπικά κανάλια της περιοχής. Προς την ίδια κατεύθυνση, μέσω καταχωρήσεων σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάστηκαν βασικά milestones του έργου (ημερίδες, εκδηλώσεις κοκ). Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν και αναφέρθηκαν νωρίτερα, αφορούν την εκδήλωση γιορτής για τα παιδιά η οποία έλαβε χώρα στις 31.10.2023 στο Δημοτικό Κήπο της Καβάλας. Σε αυτήν τα παιδιά των δημοτικών σχολείων του δήμου κλήθηκαν να συμμετάσχουν γράφοντας σχετικές εκθέσεις και ζωγραφίζοντας με θέμα τη ανακύκλωση. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε παιχνίδι θησαυρού για τους μικρούς μας φίλους με πλούσια δώρα και βραβεία, ενώ τέλος και στα πλαίσια της σύμβασης, δημιουργήθηκε και προβλήθηκε από την εταιρεία μας animation video το οποίο απευθύνεται σε παιδιά και παρουσιάζονται μέσω μιας μικρής ιστορίας τα οφέλη της ανακύκλωσης για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου στις 07 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Λέσχη Καβάλας ημερίδα με θέμα την διαχείριση απορριμμάτων και παρουσιάσθηκαν από πλέον ειδικούς της ελληνικής επικράτειας ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων και κυκλικής οικονομίας (ενδεικτικά αναφέρονται ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κύριος Μανώλης Γραφάκος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν) κύριος Βαγγέλης Καραμίντζιος, αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, key players στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα κοκ.)

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι στα πλαίσια της σύμβασης εκπονήθηκε από την εταιρία μας ειδικός τόμος διαχείρισης απορριμμάτων ο οποίος μάλιστα έλαβε από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος βεβαίωση παραχώρησης μοναδικών αριθμών ISBN, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την υψηλού επιπέδου επιστημονικότητα του περιεχομένου του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 9 ΜΗΝΕΣ
  • ΈΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
  • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ: