Η Com & Com Αναπτυξιακή ΕΠΕ ανέλαβε την υλοποίηση δράσεων για τη δημοσιότητα και επικοινωνία του Ευρωπαϊκού έργου First and last Mile inter – modal mobility in congested urban arEas of Adrion Region – SMILE που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Interreg Adrion Adriatic – Ionian.

Tο έργο SMILE επικεντρώνεται στο πρώτο και τελευταίο μίλι της κινητικότητας σε ορισμένες ποικίλες και παραδειγματικές αστικές περιοχές της περιφέρειας που εμπίπτει στον άξονα Adrion (Αδριατική), ενσωματώνοντας παράκτιες, ενδοχώρας και παραμεθόριες πόλεις διαφορετικού μεγέθους. Οι αστικές περιοχές είναι ο τόπος όπου κάθε μέρα οι κάτοικοι, οι μετακινούμενοι και οι τουρίστες αντιμετωπίζουν τις συνέπειες από μοντέλα μη βιώσιμης κινητικότητας και έλλειψη αποτελεσματικών λύσεων πολυτροπικών μεταφορών. Έρχονται αντιμέτωποι με τη ρύπανση του αέρα, η οποία επιδεινώθηκε σε πολλές αστικές περιοχές που εμπλέκονται στο SMILE λόγω της κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων ντίζελ, με την ύπαρξη κυκλοφοριακής συμφόρησης και αντίστοιχη απώλεια χρόνου, εκπομπές CO2, θόρυβος, ατυχήματα, συν τον όγκο του δημόσιου χώρου που καταλαμβάνουν τα αυτοκίνητα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

  • Πακέτο Εργασίας: Επικοινωνία(Υλικό Δημοσιότητας, Εκδόσεις, Δημόσιες Εκδηλώσεις, Ψηφιακές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένου των μέσων δικτύωσης και πολυμέσων)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

  • ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Δήμος Χερσονήσου
  • ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2020