Skip to main content

Ενέργεια

Η ορθή και τεκμηριωμένη περιβαλλοντική και ενεργειακή στρατηγική, η εξοικονόμηση της ενέργειας ,η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η χρηματοδοτική διαχείρισή τους είναι καίρια ζητήματα. Το εν λόγω τμήμα ασχολείται με έργα και μελέτες που στοχεύουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων φορέων.

Εκπόνηση Μελετών για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Η Ενεργειακή Κοινότητα (Ε. Κοιν.), είναι αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού που στόχο έχει την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον Ενεργειακό Τομέα, την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας/ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Κατά το Στάδιο Ι, καθήκοντα του συμβούλου αποτελεί η ανάλυση του θεσμικού πλαισίου της σύστασης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων, η αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης, η συλλογή δεδομένων για τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υφιστάμενους ΑΠΕ, η συλλογή δεδομένων για τις καταναλώσεις (σε δημοτικά κτήρια, οχήματα κλπ.) και τέλος η ανάλυση του δυναμικού ΑΠΕ.

Κατά το Στάδιο ΙΙ, ο σύμβουλος προβαίνει στην αξιολόγηση του δυναμικού ΑΠΕ με στόχο την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού πλάνου αξιοποίησής τους, με συγκεκριμένη αναφορά σε στοχευμένες δράσεις καθώς και στο τμήμα του πληθυσμού που θα επωφεληθεί. Για τις προαναφερόμενες δράσεις ερευνάται η δυνατότητα επαρκούς χρηματοδότησης από σύγχρονα εθνικά ή ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Κατά το Στάδιο ΙIΙ, ο σύμβουλος συντάσσει σε συνεργασία με το δήμο το καταστατικό του συνεταιρισμού, ενώ επίσης προβαίνει στη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας στην οποία δύναται να συμμετέχει ο δήμος, σύμφωνα με το άρθρο 2, εδ.1γ του νόμου 4523/2018, ενώ τέλος υποστηρίζει το δήμο κατά τη διαδικασία εγγραφής της ενεργειακής κοινότητας στο σχετικό Μητρώο.