Αγγελίες

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η εταιρία Com & Com, η οποία  δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητάει άτομο με αποδεδειγμένη εμπειρία για την θέση Συμβούλου Διαχείρισης διασυνοριακών έργων Interreg και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Απαραίτητα προσόντα:

-Τουλάχιστον 2 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποβολή, υλοποίηση και διαχείριση έργων στο πλαίσιο διασυνοριακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

-Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης.

-Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης θα συνεκτιμηθεί.

-Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

-Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ.

-Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική & συνθετική σκέψη

-Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & προφορικός λόγος ).

-Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης.

- Δίπλωμα οδήγησης.

 

Αποστολή βιογραφικών: info@comncom.gr  

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αθηνά Καραχάλιου

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ