Σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008
17 Μαϊ

Σύστημα Διαχειριστικής επάρκειας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008

Με την υιοθέτηση του συστήματος Διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ 1429:2008 βάσει των οδηγών εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 (Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α), ΕΛΟΤ 1431-2 (Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Β), και ΕΛΟΤ 1431-3 (Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Γ), οι Δημόσιοι φορείς στοχεύουν στην αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων, ειδικότερα επιτυγχάνετε:

 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των αναγκών σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,
 • Mέγιστη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων ανάπτυξης,
 • Aποτελεσματική εκτέλεση και ολοκλήρωση συγχρηματοδοτούμενων έργων,
 • Πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και προδιαγραφών των έργων από άποψη χρονοδιαγραμμάτων, κόστους και τεχνικών προδιαγραφών
 • Επίτευξη των στόχων των έργων που τίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές,
 • Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και των αποκλίσεων των έργων,
 • Βέλτιστη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων,
 • Απόλυτη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης των έργων,
 • Πλήρης εφαρμογή και συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008
Read 269 times Last modified on Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 08:27

Ενημερωτικό Δελτίο:

 • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
  GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
  57001, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
  +30 2310 502222- Φαξ