Συστήματα Διαχείρισης στη Ασφάλεια της Πληροφορίας BS ISO / IEC 27001:2013
17 Μαϊ

Συστήματα Διαχείρισης στη Ασφάλεια της Πληροφορίας BS ISO / IEC 27001:2013

Το ISO/IEC 27001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την Ασφάλεια Πληροφοριών και περιγράφει το σύνολο θεμελιωδών αρχών που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία θα προστατεύει την πληροφοριακή υποδομή που υποστηρίζει τις δραστηριότητες της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους ασφάλειας.

Ο λόγος για την υλοποίηση αυτού του ISO/IEC 27001 είναι η προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων των οργανισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας και ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών αποσκοπεί τόσο στον εντοπισμό και στην κατανόηση των απαιτήσεων που υπάρχουν όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, όσο και στην συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας χάραξης πολιτικής και στόχων που να προστατεύουν την ασφάλεια των πληροφοριών. Επίσης, στα πλαίσια εφαρμογής του ΣΔΑΠ πραγματοποιούνται έλεγχοι που έχουν ως απώτερο σκοπό τη διαχείριση των κινδύνων που διατρέχει η ασφάλεια των πληροφοριών στα πλαίσια των συνολικών δραστηριοτήτων των φορέων. Επιπρόσθετα, παρακολουθείται η απόδοση και η αποτελεσματικότητα του συστήματος και βάσει των αποτελεσμάτων οδηγείται στη συνεχή βελτίωση.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι σε ισχύ το Πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με την εξής ονομασία: ‘’Απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BS ISO / IEC 27001:2013’’ κατά την προδιαγραφή ISO / IEC 7799-2:2013 για Συστήματα Διαχείρισης στη Ασφάλεια της Πληροφορίας.

Read 203 times Last modified on Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018 08:28

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ