Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)
20 Ιουν

Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Written by
Read 290 times

Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016

Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής
20 Ιουν

Προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής

Written by
Read 184 times

Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να

Τι ισχύει με τον νέο κανονισμό προστασίας Δεδομένων (GDPR)
20 Ιουν

Τι ισχύει με τον νέο κανονισμό προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Written by
Read 453 times

Αναστάτωση και αλλεπάλληλες συζητήσεις έχει φέρει τον τελευταίο καιρό ο νέος κανονισμός για την προστασία των Δεδομένων (GDPR) και τα μεγάλα πρόστιμα που αυτός θα επιφέρει.

Η Σχέση του ISO 27001 με τον GDPR
09 Ιουν

Η Σχέση του ISO 27001 με τον GDPR

Written by
Read 239 times

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 

O Ρόλος και η ευθύνη του Data Protection Officer σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
09 Ιουν

O Ρόλος και η ευθύνη του Data Protection Officer σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Written by
Read 258 times

Το νομοθέτημα αυτό αλλάζει ριζικά το τοπίο στον χώρο της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ