Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «Com&Com» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή σύγχρονων τεχνολογικά και αξιόπιστων ποιοτικά προϊόντων & υπηρεσιών

Διεύθυνση

9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
GANAS&GANAS Kτήριο –ΑΓΡΟΤ 51
Γραφεία Α7,Α12, 57001, Θέρμη

Τρόποι Επικοινωνίας

info@comncom.gr
+30 2311 823700, +30 2310 502222

Κοινωνικά Δίκτυα

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ