Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος ΚουλουτμπάνηςΓαρδίκου ΒασιλικήΛιμνιός Χρήστος Καραχάλιου ΑθηνάΚορωνάκης Χρήστος Χατζηκώστας Ιωάννης

Αθανάσιος Κουλουτμπάνης

Chief Executive Officer

Ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης είναι ο Διαχειριστής της εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ (comNcom) από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι και σήμερα.

Είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον Τομέα Βιοϊατρικής Μηχανικής και Clinical Management. Διαθέτει πάνω από οκτώ έτη επαγγελματικής εμπειρίας, και έχει εργαστεί σε πολλά έργα τεχνικής υποστήριξης σε φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της πληροφορικής και καινοτομίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και επιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε έργα περιφερειακού σχεδιασμού επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), καινοτομίας, πληροφορικής στα πλαίσια διαπεριφερειακών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως μέλος ομάδας έργου τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση πολυάριθμων ολοκληρωμένων Διακρατικών / Διασυνοριακών/ Διαπεριφερειακών / Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης και επιστημονικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης Δράσεων Επικοινωνίας. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά.

Γαρδίκου Βασιλική

Production Manager

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και καλά Ισπανικά. Διαθέτει 11ετή γενική εμπειρία.

Έχει ασχοληθεί με μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων, την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ωρίμανση μελετών Δημοσίων Έργων και την υλοποίηση, διαχείρισης και παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Διασυνοριακών Προγραμμάτων.

Υπήρξε συνεργάτης Δήμου από τον 10/2007 έως και το 12/2009 με αρμοδιότητες τη σύνταξη και ωρίμανση μελετών για υποβολή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, την παρακολούθηση ενταγμένων έργων και την υποστήριξη της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Λιμνιός Χρήστος

EU Officer

Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2014) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) με αντικείμενα ενασχόλησης τη βιώσιμη κινητικότητα, τις εμπορευματικές μεταφορές και τα δίκτυα μεταφορών.

Απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στο ‘Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών’ (2015) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Έχει παρακολουθήσει εργαστήρια επιμόρφωσης στην ‘Ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας’, στα ‘Ευφυή συστήματα μεταφορών’ και στα ‘Μοντέλα διαχείρισης και ελέγχου των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας’.

Από το 2011, έχει συμμετάσχει ως ‘Εξωτερικός συνεργάτης-Ερευνητής’ του Ι.ΜΕΤ./Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και του Α.Π.Θ. σε επτά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αστική κινητικότητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια και τα logistics (π.χ. Community Safety Awareness Programme, SEE-ITS, HeERO, ENCLOSE κ.λπ.).

Παράλληλα, από τον Ιούνιο του 2016, ασκεί καθήκοντα ‘Επιβλέποντα Μηχανικού’ σε τεχνικά έργα ενώ εργάστηκε ως ‘Χωροτάκτης-Πολεοδόμος Μηχανικός’ στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης με αντικείμενο ενασχόλησης τις μελέτες βιώσιμης αστικής κινητικότητας και χωροθέτησης δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών αποβλήτων.

Έχει δημοσιεύσει 3 επιστημονικές εργασίες κατόπιν κρίσης και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 10 συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις εργασίας. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Καραχάλιου Αθηνά

Production

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Management & Strategy (Entrepreneurship) του πανεπιστημίου του Sheffield (University of Sheffield) και Πιστοποίησης Δημόσιου ΙΕΚ στην ειδικότητα Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου. Χειρίζεται άριστα την αγγλική γλώσσα, καθώς και Η/Υ.

Διαθέτει 6 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και παρακολούθησης διασυνοριακών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ως βοηθός λογιστή μηχανογραφημένου περιβάλλοντος και σε περιβάλλον cloud.

Κορωνάκης Χρήστος

ΙΤ Manager

Ο Χρήστος Κορωνάκης είναι Διπλωματούχος του τμήματος Επιστήμης Πληροφορικής του πανεπιστημίου του Sheffield(University of Sheffield).

Διαθέτει 7 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, υλοποίησης - σχεδιασμό προγραμμάτων διασυνοριακών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (InterregBalkanMed) με αντικείμενο πληροφορικής και τεχνολογικής υποστήριξη εκδηλώσεων.
Ασχολείται με την ανάπτυξη μελετών για την καινοτομία και την χρήση τεχνολογιών, λογισμικού και ηλεκτρομηχανολογικου εξοπλισμού με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αντικείμενο έρευνας και εργασίας του είναι η εύρεση καινοτόμων λύσεων για τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους για την εξοικονόμηση πόρων, εργασιακών και μη στο περιβάλλον εργασίας.

Έχει ασχοληθεί με ολοκληρωμένες λύσεις για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας δεδομένων σε εταιρικά και μη, διαβαθμισμένα δίκτυα σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης δεδομένων με βάση τον GDPR με χρήση τεχνολογικών και μη τρόπων αντιμετώπισης για την εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας.

Έχει εργαστεί σαν IT Manager για τον συντονισμό, την υποστήριξη και την δημιουργία λογισμικών πληροφορικής.

Χατζηκώστας Ιωάννης

EU Officer

Ο Ιωάννης Χατζηκώστας είναι Διπλωματούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Kingston University – London) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA.

Διαθέτει 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ανάπτυξη προτάσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή καλών πρακτικών και επίλυση κοινών προβλημάτων, στη διαχείριση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη μελετών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και άλλα.

Έχει εργαστεί και ως Υπεύθυνος τμήματος μάρκετινγκ για την υποστήριξη και δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Βουλγαρία.

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ