Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Βασικό αντικείμενο του τμήματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing και δημοσιότητας

Πέρα από την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής, η εταιρεία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τους τομείς του marketing – communication και της δημοσιότητας-διαφήμισης.

Μελέτες

Το εν λόγω τμήμα ασχολείται με μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την διαχείριση των ενεργειακών πόρων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων.

Ευρωπαϊκά προγραμμάτα και Προγράμματα Δημοσίου

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Com&Com υποστηρίζουν την ανάλυση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με στόχο τον μακροχρόνιο σχεδιασμό για την καλύτερη απορρόφηση κονδυλίων από τους φορείς. 

GDPR Υπηρεσίες

Έλεγχος και συμόρφωση σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, όλες οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να πληρείτε όλους του κανόνες ασφαλείας και διαδικασιών

ISO Συμόρφωση

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Com&Com υποστηρίζουν την ανάλυση και την ακολούθηση όλων των διαδικασιών για την πιστοποίηση σας με ποικίλους τρόπους ISO.

Ανάλυση Υπηρεσιών

 

Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Βασικό αντικείμενο του τμήματος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η παροχή των υπηρεσιών περιλαμβάνει σχεδιασμό και δημιουργία εξατομικευμένου λογισμικού με βάση τις ανάγκες που έχει ο κάθε φορέας αναφορικά με υπηρεσίες ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, υπηρεσίες ψηφιοποίησης, ανάλυση των αναγκών των φορέων, αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν στην αγορά και διερεύνηση της αποτελεσματικότερης με βάση την “value for money” αξιολόγηση-λύση, συστηματική παρακολούθηση των έργων από τον σχεδιασμό τους έως και την υλοποίηση τους.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες marketing και δημοσιότητας

Πέρα από την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής, η εταιρεία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τους τομείς του marketing – communication και της δημοσιότητας-διαφήμισης.

Μελέτες 

Το εν λόγω τμήμα ασχολείται με μελέτες οι οποίες είναι απαραίτητες για την μείωση του κόστους λειτουργίας και την διαχείριση των ενεργειακών πόρων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Τα εξειδικευμένα στελέχη της Com&Com και οι εξειδικευμένοι στον τομέα τους συνεργάτες μας, παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιστημονικού επιπέδου για την ανάπτυξη μελετών εξοικονόμησης ενέργειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών φωτισμού (συστήματα φωτισμού τύπου led εσωτερικού και εξωτερικού χώρου) και ενεργειακών μελετών για την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας

Ευρωπαϊκά προγραμμάτα και Προγράμματα Δημοσίου

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Com&Com υποστηρίζουν την ανάλυση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ιδιωτικών και δημόσιων φορέων με στόχο τον μακροχρόνιο σχεδιασμό για την καλύτερη απορρόφηση κονδυλίων από τους φορείς. Συγκεκριμένα οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:

 • Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Προγράμματα Διακρατικής, Διασυνοριακής, Διαπεριφερειακής συνεργασίας επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε Επιχειρησιακά Προγράμματα Δημοσίου Τομέα
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης εγκεκριμένων έργων και παροχή υποστήριξης στους φορείς κατά την διαχείριση και τον συντονισμό του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων
 • Κατάρτιση μελετών και αναφορών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση των αποτελεσμάτων υλοποιημένων έργων.

GDPR Υπηρεσίες

Έλεγχος και συμόρφωση σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, όλες οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να πληρείτε όλους του κανόνες ασφαλείας και διαδικασιών

ISO Συμόρφωση

Τα εξειδικευμένα στελέχη της Com&Com υποστηρίζουν την ανάλυση και την ακολούθηση όλων των διαδικασιών για την πιστοποίηση σας με ποικίλους τρόπους ISO.

Ενημερωτικό Δελτίο:

 • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
  GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
  57001, Ελλάδα
 • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
  +30 2310 502222- Φαξ