Εργασίες ανασχεδιασμού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Νέο πρότυπο ISO 14001:2015 – Δήμος Αμαρουσίου

Εργασίες ανασχεδιασμού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Νέο πρότυπο ISO 14001:2015 – Δήμος Αμαρουσίου