Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με αντικείμενο την ‘Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με αντικείμενο την ‘Δημιουργία Θερμοκοιτίδας Στήριξης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας’.

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ του Επιμελητηρίου Δράμας

Δημιουργία Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας ΕΚΤ του Επιμελητηρίου Δράμας

Δημιουργία δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας

Δημιουργία δομών στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην πόλη της Καβάλας

Yποστήριξη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, αξιολόγησης, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και μεταφράσεων για την υλοποίηση του έργου ECONAUTINET – Επιμελητήριο Αχαίας

Yποστήριξη για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, αξιολόγησης, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και μεταφράσεων για την υλοποίηση του έργου ECONAUTINET – Επιμελητήριο Αχαίας