Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής και Υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρίθμ. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) – Δήμος Δοξάτου

Παροχή Υπηρεσιών Συμμόρφωσης, Προσαρμογής και Υποστήριξης ως προς τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρίθμ. 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR) – Δήμος Δοξάτου