Δράσεις Δημοσιότητας, χαρτογράφησης γυναικείων επιχειρήσεων, διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και εργαστηρίων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

Δράσεις Δημοσιότητας, χαρτογράφησης γυναικείων επιχειρήσεων, διάγνωσης αναγκών εκπαίδευσης και εργαστηρίων ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Ηπείρου

«THEMIS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020” – Δήμος Παξών

«THEMIS» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020” – Δήμος Παξών

«ICON WOMEN» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020”

«ICON WOMEN» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασία INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020”

Yλοποίηση δράσεων για τη διαχείριση του έργου, την εκπόνηση μελετών και σύνταξη αναφορών του έργου In-MedTouR – INTERREG V/A Greece – Italy 2014-2020 – ΕΟΠΠΥ

Yλοποίηση δράσεων για τη διαχείριση του έργου, την εκπόνηση μελετών και σύνταξη αναφορών του έργου In-MedTouR – INTERREG V/A Greece – Italy 2014-2020 – ΕΟΠΠΥ