Νέα Συνεργασία της εταιρείας μας με το Δήμος Τρικκαίων για την ‘Ανάπτυξη του Κλιματικού συμφώνου πόλης (CLIMATE CITY CONTRACT)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Νέα Συνεργασία της εταιρείας μας με το Δήμος Τρικκαίων για την ‘Ανάπτυξη του Κλιματικού συμφώνου πόλης (CLIMATE CITY CONTRACT)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Ολοκλήρωση έργων μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο την ‘Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)’, καθώς και την ‘Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με το Ν. 4759/2020 (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.Χ)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Ολοκλήρωση έργων μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο την ‘Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)’, καθώς και την ‘Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με το Ν. 4759/2020 (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.Χ)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης

Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης

LIFE Food for Feed, An Innovative Process for Transforming Hotels Food Wastes into Animal Feed – TEI Κρήτης

LIFE Food for Feed, An Innovative Process for Transforming Hotels Food Wastes into Animal Feed – TEI Κρήτης