Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Παύλου Μελά για την ‘Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)’ σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Παύλου Μελά για την ‘Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)’ σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Ορεστιάδας με αντικείμενο την ‘Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου έναρξης και λειτουργίας Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.ΚΟΙΝ.) στον Δήμο Ορεστιάδας’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Ορεστιάδας με αντικείμενο την ‘Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου έναρξης και λειτουργίας Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.ΚΟΙΝ.) στον Δήμο Ορεστιάδας’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Αλεξάνδρειας με αντικείμενο την ‘Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας’ σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Αλεξάνδρειας με αντικείμενο την ‘Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αλεξάνδρειας’ σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με αντικείμενο την ‘Υποστήριξη της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος ‘ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ για την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση των υπό υλοποίηση έργων τα οποία συμμετέχουν στο κλείσιμο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με αντικείμενο την ‘Υποστήριξη της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος ‘ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ για την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση των υπό υλοποίηση έργων τα οποία συμμετέχουν στο κλείσιμο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Βισαλτίας για την ‘Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στο Δήμο Βισαλτίας’ σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Βισαλτίας για την ‘Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) στο Δήμο Βισαλτίας’ σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Αργιθέας με αντικείμενο την ‘Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα  (ΔηΣΜΕ)’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με τον Δήμο Αργιθέας με αντικείμενο την ‘Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (ΔηΣΜΕ)’.

Ολοκλήρωση έργου με τίτλο: ‘Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων’ σε χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Καβάλας.

Ολοκλήρωση έργου με τίτλο: ‘Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων’ σε χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Καβάλας.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με αντικείμενο ‘ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ο.Χ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021 – 2027’.

Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ με αντικείμενο ‘ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ο.Χ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΟΥ Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2021 – 2027’.

Νέα Συνεργασία της εταιρείας μας με το Δήμος Τρικκαίων για την ‘Ανάπτυξη του Κλιματικού συμφώνου πόλης (CLIMATE CITY CONTRACT)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Νέα Συνεργασία της εταιρείας μας με το Δήμος Τρικκαίων για την ‘Ανάπτυξη του Κλιματικού συμφώνου πόλης (CLIMATE CITY CONTRACT)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Ολοκλήρωση έργων μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο την ‘Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)’, καθώς και την ‘Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με το Ν. 4759/2020 (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.Χ)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.

Ολοκλήρωση έργων μεταξύ της εταιρείας μας και του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο την ‘Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)’, καθώς και την ‘Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σύμφωνα με το Ν. 4759/2020 (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.Χ)’ σε χρηματοδότηση του Πρασίνου Ταμείου.