Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Κουλουτμπάνης
Αθανάσιος Κουλουτμπάνης Διευθύνων Σύμβουλος - Νόμιμος Εκπρόσωποςthanosk@comncom.gr
Ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα και αποτελεί βασικός μέτοχος των ελληνικών εταιρειών Λύσεις ευφυών πόλεων ΑΕ, Noveltech ΙΚΕ, Home Automation and more private Company ΙΚΕ. Είναι ηλεκτρονικός μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής και του clinical management. Διαθέτει 15έτη επαγγελματική εμπειρία και έχει εργαστεί σε έργα τεχνικής υποστήριξης φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως επικεφαλής των ομάδων έργου στο χώρο της πληροφορικής, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας. Από το Δεκέμβριο του 2017 είναι Γ’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και τον Ιούνιο του 2020 εξελέγει πρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.).
Μαρία Κανδυλιώτη
Μαρία ΚανδυλιώτηEU Projects Managerkandilioti@comncom.gr
Η Μαρία Κανδυλιώτη είναι σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ολοκληρώνει τη φοίτησή της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει εμπειρία στη διαχείριση, υλοποίηση και οικονομική παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων, Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Χρήστος Λιμνιός
Χρήστος ΛιμνιόςEU Officerclimnios@comncom.gr
Ο Χρήστος Λιμνιός είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διαθέτει 5ετή επαγγελματική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αστική κινητικότητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια και τα logistics. Ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη φορέων στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρικού σχεδιασμού, επιχειρηματικότητας (Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου), ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης, ανακύκλωσης, πράσινων σημείων και ενέργειας.
Ιωάννης Χατζηκώστας
Ιωάννης ΧατζηκώσταςEU Officery.chatzikostas@comncom.gr
Ο Ιωάννης Χατζηκώστας είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Kingston University και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA. Διαθέτει 10έτη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ανάπτυξη προτάσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή καλών πρακτικών και επίλυση κοινών προβλημάτων, στη διαχείριση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη μελετών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.