Συνεργασία Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. με το ΠΤΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Νέα συνεργασία της ένωσης εταιρειών "Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε - Living Prospects" με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου “Improving the existing competences and the developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector” και ακρωνύμιο “DACIAT” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Black Sea Basin 2014-2020 και αφορά την καλές πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της τοπικής ιχθυοκαλλιέργειας.


Εκτύπωση