Συνεργασία Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. με τον Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Νέα συνεργασία της ένωσης εταιρειών "Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε - Living Prospects" με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την διαχείριση και υλοποίηση του έργου From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο "APPRODI” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Adriatic Ionian 2014-2020 και αφορά την προώθηση βιώσιμου οικοτουρισμού.


Εκτύπωση