Νέα Συνεργασία Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - HERITDATA

Η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το έργο με τίτλο " Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Υλοποίηση του Έργου “Sustainable Heritage Management towards Mass Tourism Impact thanks to a holistic use of Big and Open Data” – HERIT-DATA του Προγράμματος Interreg Med 2014-2020»".

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα ακόλουθα αντικείμενα, Συναντήσεις, Δημοσιεύσεις στον Τύπο, Videos, Προωθητικό Υλικό, Συλλογή δεδομένων, Μέτρηση των δεικτών της φέρουσας ικανότητας για κάθε επιλεγμένη περιοχή, Τεχνική Υποστήριξη και δοκιματική Περίοδος για την Πλατφόρμα διαχείρισης τουριστικών ροών και την Εφαρμογή για τους επισκέπτες, Μοντέλο διαχείρισης μαζικού τουρισμού, αναφορές/περιφερειακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, Εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, Συνέδριο.


Εκτύπωση