Νέα συνεργασία της Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

 

Νέα συνεργασία της Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών και τευχών διακήρυξης υπηρεσιών και προμηθειών για την πράξη ¨Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)” που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιόνια Νησιά 2014-2020» και αφορά τις Γιορτές Πόλης.


Εκτύπωση