Ευκαιρίες, Εργαλεία και Προκλήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης (ΑΝ.ΡΟ.) σας προσκαλεί στην εκδήλωση “Ευκαιρίες, Εργαλεία και Προκλήσεις των κοινωνικών επιχειρήσεων” στο Arcadia Hotel στην Κομοτηνή, στις 10.12.2018, από τις 10.30 έως τις 17.00, στο πλαίσιο του έργου “SOCIAL FORCES” «Ενίσχυση του Κοινωνικού Επιχειρηματικού Πνεύματος μέσω της δημιουργίας καινοτόμων Δομών Στήριξης στη διασυνοριακή περιοχή» που εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020».

Δηλώσεις Εγγραφής


Εκτύπωση