Βράβευση Δήμου Ανατολικής Σάμου στα πλαίσια της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας 2019