Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Κουλουτμπάνης
Αθανάσιος Κουλουτμπάνης Διευθύνων Σύμβουλος - Νόμιμος Εκπρόσωποςthanosk@comncom.gr
Ο Αθανάσιος Κουλουτμπάνης είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα και αποτελεί βασικός μέτοχος των ελληνικών εταιρειών Λύσεις ευφυών πόλεων ΑΕ, Noveltech ΙΚΕ, Home Automation and more private Company ΙΚΕ. Είναι ηλεκτρονικός μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στον τομέα της βιοϊατρικής μηχανικής και του clinical management. Διαθέτει 15έτη επαγγελματική εμπειρία και έχει εργαστεί σε έργα τεχνικής υποστήριξης φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ως επικεφαλής των ομάδων έργου στο χώρο της πληροφορικής, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της επιχειρηματικότητας. Από το Δεκέμβριο του 2017 είναι Γ’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και τον Ιούνιο του 2020 εξελέγει πρόεδρος του Συνδέσμου Συμβούλων Επιχειρήσεων (ΣΥ.Σ.ΕΠ.).
Μαρία Κανδυλιώτη
Μαρία ΚανδυλιώτηEU Projects Managerkandilioti@comncom.gr
Η Μαρία Κανδυλιώτη είναι σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στην Χωρική Ανάπτυξη και Πολιτική του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ολοκληρώνει τη φοίτησή της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει εμπειρία στη διαχείριση, υλοποίηση και οικονομική παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων, Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, καθώς και στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
Ειρήνη Οζούνη
Ειρήνη ΟζούνηEU Projects Managerozouni@comncom.gr
Η Ειρήνη Οζούνη είναι Διδάκτορας Οικονομικών Επιστημών με αναγόρευση από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Θεματικό Πεδίο: Διεθνής Οικονομική και Οικονομική Ανάπτυξη. Το 2005 αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνέχισε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ίδιου Τμήματος, όπου και απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική με κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική». Η επαγγελματική της εμπειρία στη διαχείριση έργων ξεπερνά τα 6 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συμμετείχε στην υποστήριξη πολλών προτάσεων έργων Φορέων Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω πλήθους ερευνητικών προγραμμάτων εθνικής και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης (Erasmus+, Horison 2020, Interreg κα) ποικίλων ερευνητικών θεμάτων, όπως θέματα κοινωνικο-οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δια βίου μάθησης κα. Έχει συνεργαστεί με το Γραφείο Διασύνδεσης του Α.Π.Θ. στην διαχείριση Ευρωπαϊκών Έργων υποστήριξης της δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και διασύνδεσης των νέων με την αγορά εργασίας. Επίσης συνεργάζεται με το Οικονομικό Τμήμα του Α.Π.Θ. σε έργα επιχειρηματικότητας και επαγγελματικής κατάρτισης. Υπήρξε Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας και Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Διδάσκει Οικονομική των Επιχειρήσεων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Μακροοικονομία, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική και Λογιστική. Συμμετέχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικά με θέματα διεθνούς οικονομικής, οικονομικής πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης, και έχει σημαντικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Χρήστος Κορωνάκης
Χρήστος ΚορωνάκηςΙΤ Managerkoronakis@comncom.gr
Ο Χρήστος Κορωνάκης είναι ΙΤ Manager, Διπλωματούχος του τμήματος Επιστήμης Πληροφορικής του University of Sheffield. Διαθέτει 8ετή επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, υλοποίησης διασυνοριακών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με δράσεις πληροφορικής. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη μελετών καινοτομίας και την χρήση τεχνολογιών, λογισμικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, ασχολείται με ολοκληρωμένες λύσεις για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ασφάλειας δεδομένων σε ιδιωτικά και δημόσια διαβαθμισμένα δίκτυα σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης δεδομένων.
Χρήστος Λιμνιός
Χρήστος ΛιμνιόςEU Officerclimnios@comncom.gr
Ο Χρήστος Λιμνιός είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διαθέτει 5ετή επαγγελματική εμπειρία. Έχει συμμετάσχει ως εξωτερικός συνεργάτης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα σχετικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αστική κινητικότητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, την οδική ασφάλεια και τα logistics. Ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη φορέων στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρικού σχεδιασμού, επιχειρηματικότητας (Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου), ανάπτυξης ηλεκτροκίνησης, ανακύκλωσης, πράσινων σημείων και ενέργειας.
Χρυσοβαλάντης Πουλτσίδης
Χρυσοβαλάντης ΠουλτσίδηςEU Officerpoultsidis@comncom.gr
Ο Χρυσοβαλάντης Πουλτσίδης είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ., απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στην Υδραυλική Μηχανική’’ στην Κατεύθυνση ‘‘Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον’’ της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. Διαθέτει 5ετή επαγγελματική εμπειρία. Ασχολείται με την τεχνική υποστήριξη φορέων στην εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδότησης περιβαλλοντικών έργων, τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, ανάπτυξης πράσινων σημείων και ενέργειας.
Ιωάννης Χατζηκώστας
Ιωάννης ΧατζηκώσταςEU Officery.chatzikostas@comncom.gr
Ο Ιωάννης Χατζηκώστας είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Kingston University και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MBA. Διαθέτει 10έτη επαγγελματική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας, υλοποίησης προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ανάπτυξη προτάσεων συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού για ανταλλαγή καλών πρακτικών και επίλυση κοινών προβλημάτων, στη διαχείριση έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη μελετών για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
Αθανασία Λεοντή
Αθανασία ΛεοντήEU Officerleonti@comncom.gr
Η Αθανασία Λεοντή είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και απόφοιτη του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Διαθέτει 7ετή επαγγελματική εμπειρία στην επίβλεψη έργων του δημοσίου. Επίσης ασχολείται με την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και ποιοτικών ελέγχων σε όλα τα στάδια κατασκευής έργων και με την τεχνική υποστήριξη φορέων στην εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ανακύκλωσης, πράσινων σημείων και ενέργειας.
Σοφία Λιακοπούλου
Σοφία ΛιακοπούλουEU Officerliakopoulou@comncom.gr
Η Σοφία Λιακοπούλου είναι EU Officer, Διπλωματούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ειδίκευσης στο Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Διαθέτει 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε συγκοινωνιακά έργα υποδομής εθνικής και τοπικής κλίμακας στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξειδίκευση στον σχεδιασμό κύριων οδικών αξόνων, ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων, παράπλευρων οδών, χώρων στάθμευσης και αναπλάσεων βάσει των Αγγλικών Κανονισμών για Οδούς Και Γέφυρες (DMRB) καθώς και σε υδραυλικές μελέτες.