Η εταιρία


Η Com & Com ιδρύθηκε το 2006 στη Θεσσαλονίκη. Αποτελεί εταιρεία παροχής υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών με πλούσιο πελατολόγιο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Όραμα της εταιρείας είναι η συμβολή της στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με σεβασμό στο περιβάλλον και την φυσιογνωμία του πλανήτη, συνδυάζοντας το διευρυμένο επιστημονικό της πεδίο (μηχανικών, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων) με την υψηλή τεχνολογία.

Βιώσιμη ανάπτυξη, αειφορία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιώσιμες πόλεις και έξυπνα συστήματα εφαρμογών, αποτελούν μερικές από τις λέξεις κλειδιά που τις ακούμε καθημερινά και θεωρούνται ο συνδετικός κρίκος της βιώσιμης μετάβασης του σήμερα με το αύριο. Οι άνθρωποι της εταιρείας μας παρακολουθώντας τις νέες αυτές τεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες της αγοράς, επενδύουν σημαντικά στον εμπλουτισμό του πεδίου των γνώσεων τους έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν ‘επί χάρτου’ και με το βέλτιστο τρόπο για όλα τα παραπάνω.

Οι βασικοί τομείς δράσεις της εταιρείας μας εστιάζονται:

  • στην υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση κονδυλίων Εταιρικού Σύμφωνου Πλαισίου Ανάπτυξης ΕΣΠΑ  & Εθνικών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, Πράσινου Ταμείου, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
  • στην υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας Interreg, Med, BlackSea, Adrion, Life.

σε αντικείμενα που σχετίζονται με:

  • την ενέργεια και τη διαχείριση απορριμμάτων, αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστήματος ηλεκτροφωτισμού, ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων, πράσινα σημεία, ανακύκλωση.
  • τις επιστήμες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, ψηφιακή στρατηγική, ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων, αιτήματα πολιτών, ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιήσεις ISO.
  • τη βιώσιμη κινητικότητα και τις μεταφορές, σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης.
  • το σχεδιασμό και την ανάπτυξης της γης(ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ΟΧΕ, ειδικά και τοπικά χωρικά σχέδια.
  • την τουριστική προβολή στρατηγικές ανάπτυξης, πολιτιστικές διαδρομές, marketingplan.