Νέα συνεργασία στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Έργου Interreg με το Επιμελητήριο Ξάνθης

 

Η Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Ξάνθης στα πλαίσια του έργου "Enhancing biodiversity through sustainable management and protection of rare species habitat in Nestos and Ardas rivers and the Rodopi Mountain Range» με ακρωνύμιο «WILD LIFE FOR EVER» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας GREECE-BULGARIA 2014-2020 ".

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει στον βέλτιστο συνδυασμό ρεαλιστικών πολιτικών που θα διασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή δράσης των δύο χωρών, στην οροσειρά της Ροδόπης και τα στενά του Νέστου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: 2021


Print