Νέα συνεργασία με το Δήμο Νέστου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου

 

Η Com & Com - Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη του Δήμου Νέστου στην εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών κινητικότητας (ανθρώπων και επιχειρήσεων) στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή αυτής, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αυτήν και την αύξηση της ασφάλειας των πολιτών.

Αποτελεί ένα σχέδιο για τους ανθρώπους και όχι για τα οχήματα και την κίνηση, στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων χώρων μέσω της ενίσχυσης της χρήσης των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς και την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινουμένων σχετικά με τη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου.


Print