Ολοκλήρωση Διαδικασιών Β’ Θεματικής Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Αλεξάνδρεια

 

Ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 09/03/2020 οι διαδικασίες της Β’ Θεματικής Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Αλεξάνδρεια. Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου σχετικά με την κινητικότητα στο Δήμο και την παρουσίαση των εναλλακτικών σεναρίων κινητικότητας. Η Com & Com - Αναπτυξιακή ΕΠΕ υποστηρίζει το δήμο στη σύνταξη της μελέτης.

 

 

 


Print