Χρήσιμη Ενημέρωση

 

Ενημέρωση των πελατών και συνεργατών και για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID 19
Για την ενημέρωση των πελατών και συνεργτών και για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID 19, η Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε - Com & Com ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 θα ισχύουν σχετικά με την επικοινωνία των πελατών τα ακόλουθα:

1. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου (επικοινωνία με Γραμματεία) : 8:30-17:00.

2. Επικοινωνία με στελέχη της Αναπτυξιακής Ε.Π.Ε : 8:30-17:00 επικοινωνία στα εταιρικά κινητά τηλέφωνα ή με εκτροπή στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας

Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας(Γραμματεία) και το προσωπικό θα εργάζεται πλήρως με τηλεργασία.

Για την υποβολή εγγράφων μέσω ταχυδρομείου: Από σήμερα 16/03/2020 έως και την έκδοση νεότερης οδηγίας, η κατάθεση/υποβολή αλληλογραφίας θα πραγματοποιείται ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά και όχι δια ζώσης. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα θα αποστέλονται σκαναρισμένα ανά έγγραφο στα e-mail info@comncom.gr η και στο αρμόδιο στέλεχος-οι με τα οποία εξυπηρετείστε.

Μέχρι νεωτέρας δεν είναι εφικτές οι δια ζώσης συναντήσεις με στελέχη της Αναπτυξιακής Ε.Π.Ε. Η επικοινωνία θα γίνεται μόνο με ταχυδρομείο, τηλεφωνικά, μέσω μηχανισμών τηλεσυνδιάσκεψης ή με e-mail.
Θεωρούμε πως πρέπει όλοι μας να συμβάλλουμε με υπευθυνότητα και αλληλεγγύη στην προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Καλως ήρθατε στην COM & COM

Η εταιρεία Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε με διακριτικό τίτλο «Com&Com» ιδρύθηκε το 2006 με σκοπό την παροχή σύγχρονων τεχνολογικά και αξιόπιστων ποιοτικά προϊόντων & υπηρεσιών. Αποτελεί σήμερα μία εξελιγμένη εταιρεία η οποία  παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πληροφορικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ενεργειακών μελετών, διαφήμισης και επικοινωνίας σε εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η φιλοσοφία της εταιρίας είναι πελατοκεντρική και κινείται σε δύο βασικούς άξονες: Προσήλωση στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και εξυπηρέτηση των πελατών, έχοντας ως κύριες αρχές: Ποιότητα – Εξυπηρέτηση – Αξιοπιστία.

Στελεχωμένη με εξειδικευμένο προσωπικό δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην παράλληλη πρόβλεψη επικείμενων αναγκών του. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Com&Com λειτουργεί υποστηρικτικά και συμβουλευτικά σε οτιδήποτε χρειάζεται σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ακόμα και μετά την πώληση. Δέσμευση για την Com&Com αποτελεί η εγγύηση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η συνεχής βελτίωση τους.

Com & Com

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό έγγραφο σχετικά με την συγχρηματοδότηση απο το πρόγραμμα "Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

 

 

Άρτια στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού

Ομαδικό Πνεύμα

Διαχείριση γνώσης μέσω της εμπειρίας

Αξιόλογες συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Σημαντικό networking

Κουλτούρα που εστιάζει στο αποτέλεσμα

Συνεχή Εκπαίδευση

Η εταιρία υιοθετώντας την εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών και κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία σχετικά με όλα τα θέματα που άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας και ειδικότερα αναφορικά με:

τις απαιτήσεις των πελατών

την προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις

τη διάχυση της Πολιτικής Ποιότητας, της Πολιτικής παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και της Πολιτικής της Ενέργειας

τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρίας

Εξιδικευμένες Υπηρεσίες

100%

Υπηρεσίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

95%

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing και Δημοσιότητας

95%

Μελέτες Έργων

95%

Ευρωπαικά Προγράμματα και Προγράμματα Δημοσίου

Ενημερωτικό Δελτίο:

  • Διεύθυνση: 9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης,
    GANAS&GANAS Kτήριο Α –ΑΓΡΟΤ 51,
    57001, Ελλάδα
  • Τηλέφωνο: +30 +30 2311 823700
    +30 2310 502222- Φαξ